A A A

Oppfølging etter trafikkulykken i Lavangsdalen

informasjon
Kriseteamet i Alta kommune holder møte for de involverte ungdommene med foreldre og sine ledere på kantina på Alta helsesenter i dag 10. januar kl. 19:00

Det er besluttet at ledere i BUL og Alta IF innkaller de involverte ungdommene med foreldre og sine ledere til lukket møte på kantina på Alta helsesenter.

De som er invitert til møte er:

  • Håndballspillere i den involverte bussen og deres foreldre
  • Aktuelle ledere i BUL og Alta IF
  • Kriseteamet og kriseledelsen i Alta Kommune v/Rådmannen
  • Psyk. enhet
  • Helsesøstre som betjener ungdomsskolen og Alta vgs
  • Kontaktlærere på ungdomsskolene og Alta vgs
  • Arctic Tours, sjåfør og leder
  • Presten, konfirmantlærere

På møtet vil innsatsledelsen v. Stellander ta en gjennomgang av hendelsene på skadestedet og inn til sykehuset UNN. Andre tema som blir tatt opp er; naturlige reaksjoner i ettertid, bruk av sosiale medier som facebook og media.

Veien videre:
- Det blir etablert opplegg for å følge opp elevene ved de berørte skolene
- Kriseteamet vil fortløpende følge opp etter behov

 

Kriseteamet kan kontaktes ved:

Frode Øvrejord
Kommuneoverlege    Tlf: 78 45 54 05 / mob: 901 02 059

Skjema