Mandag 17. oktober: Skolevei for elever som skal fra Aronnes til Komsa er nå åpnet - husmorskolebakken.

Gang- og sykkelveier, stier og veier inn til universitetet bli stengt i en periode fremover. Se kartet for oversikt.

Det vil være skilting som viser omkjøring og gjerder der det er stengt. Veiene, stiene og Nøkkelstien vil være stengt til midten av oktober.

Alternativ rute for dem som vanligvis går via husmorskolebakken fra Holstsletta vil være opp Holstbakken og via Gymnasveien. 

Kartutsnitt som viser veier og stier stengt