A A A

Oppdatert informasjon om startlån og tilskudd for 2018

Logo av husbanken

Vi har mottatt mange søknader på startlån så langt i år. På grunn av stor arbeidsmengde må det påregnes lengre behandlingstid enn normalt.

Ny selvangivelse 04. april!
De som har søknad inne til behandling pr. 4. april vil få melding fra kommunen om å levere ny skattemelding (tidligere selvangivelse). Selvangivelsen viser din gjeld og formue og er nødvendig dokumentasjon til lånesøknaden.

 

Nye søknader for 2018 kan nå sendes inn enten elektronisk på www.husbanken.no eller papirsøknad (se link nedenfor)

Hvis du ønsker avtale med saksbehandler, ringer du vårt sentralbord på tlf. 78 45 50 00

Retningslinjer Startlån

Retningslinjer Etablering

Retningslinjer Tilpasning

Prisliste Startlån og Tilpasning

Søknadsskjema Startlån og Tilskudd

Elektronisk søknad om startlån: https://husbanken.no/startlaan/hvordan-soeke/

Skjema