A A A

Oppdatert informasjon om koronasmitte i Alta

kriseledelse%5B1%5D

Har du symptomer kan du sende SMS til 59 44 45 61 og be om test. Husk fullt navn, adresse, fødselsdato, hvilke symptomer og dato de oppsto. Opplys gjerne om du har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet og/eller om du har vært på reise.

Du kan også ringe vår koronatelefon 913 90 344 mellom klokken 08.30 og 11.30 på hverdager.

Oppdateringer:


 

Vi følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet fra 2. september. Områder med mye smitte kan i tillegg ha lokale tiltak. I Alta kommune følger vi nasjonale tiltak.

Krav ved innreise til Norge
Fortsatt innreiserestriksjoner. Innreiserestriksjonene og karantenereglene klassifiseres ut fra smittesituasjonen med fargekodene grønn, oransje, rød, mørkerød og lilla.

Det anbefales fortsatt å feriere hjemme i Norge.

De som kan vise at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder med EU-koronasertifikat, NHS Covid-pass fra Wales/England eller COVID certificate fra Nord-Irland kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.

Fra 12. september åpnes det for innreise for utlendinger fra tredjeland som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

Sosial kontakt i private hjem
Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker og de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Beskyttede kan i private sammenhenger, slik som hjemme, ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Handelsnæringen
Næringen må blant annet tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for godt smittevern.

Restauranter, kafeer, barer
Innslippsstopp kl. 24.00.

Krav om; registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser
UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia og noen utvalgte tredjeland (lilla land).

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Skoler og barnehage
Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Anbefaling om at kommuner går til gult nivå i skoler i situasjoner der det ventes å gi høyere tilstedeværelse blant elever og lærere enn grønt nivå.

Høyere utdanning
Fysisk undervisning fra semesterstart i høst.

Hvem som er til stede og seteplasseringen deres bør registreres for å lette smittesporingen.

Arbeidsliv
Generelle smitteverntiltak.

Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Arrangementer
Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private arrangementer
Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer
Maks antall personer avhenger av:

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Uten bruk av koronasertifikat:

 

Innendørs

Utendørs

Med faste,
tilviste plasser

Maks 1000 personer. Inntil 500 per kohort.

Maks 2000 personer. Inntil 500 per kohort.

Uten faste,
tilviste plasser

Maks 400 personer. Inntil 200 per kohort.

Maks 800 personer. Inntil 200 per kohort.

 

Ved bruk av koronasertifikat:

 

Innendørs

Utendørs

Med faste,
tilviste plasser

Maks 5000 personer (opp fra 3000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 10000 personer (opp fra 7000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Uten faste,
tilviste plasser

Maks 1500 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 3000 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

 

Se plan for gradvis gjenåpning for flere detaljer.

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter
Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Utøvere kan delta på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, også når de ikke ellers trener eller øver sammen.

Toppidrett
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

 

Definisjoner
Fullvaksinert:

De som har fått to doser med vaksine, med virkning fra 1 uke etter siste dose.
De som har gjennomgått covid-19 og fått én vaksinedose minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjon.
De som har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert.


Beskyttet:

Fullvaksinerte
De som har fått første vaksinedose, med varighet 3-15 uker etter vaksinasjonen.
De som har hatt covid-19 med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato godkjent laboratoriemetode.

 

 

Til bedrifter og foretak i Alta

Hvis dere har spørsmål om karantene, ventekarantene, innreisekarantene, nærkontakt også videre: Besøk vår hjemmeside https://www.alta.kommune.no/alt-om-korona-i-alta.6293726-524827.html. Her finner dere informasjon om dette, og lenker til nasjonale sider med forklaringer. Dersom dere fortsatt har spørsmål er det fint om de sendes til covid19@alta.kommune.no

 

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med informasjon

Skjema