A A A

Oppdatert 19.08 kl 14.40! Opptrapping av lærerstreiken i Alta kommune

Info

Utdanningsforbundet varslet i dag Alta kommune om plassfratredelse for alle sine medlemmer ved Sandfallet ungdomsskole og Alta voksenopplæringssenter fra og med torsdag 21. august 2014.

Elevene ved Sandfallet ungdomsskole og Alta voksenopplæringssenter vil ikke få tilbud om undervisning så lenge lærerstreiken pågår. Unntaket er russisk undervisning ved Alta voksenopplæring. Elevene som skal studere russisk vil bli kontaktet av lærer for informasjon om skolestart.

Onsdag 20.8.2014 vil skoledagen ved Sandfallet Ungdomsskole og voksenopplæringen gjennomføres som normalt.

 

 

 

Skjema