A A A

Onsdag er det informasjonsdag for deg over 65 år og din familie

Prosjektgruppe+hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten arrangerer informasjonsdag for deg over 65 år.

Færre eldre skal flytte inn på institusjon, og flere skal klare seg selv hjemme. Det er trenden over hele landet, også i Alta. I disse dager jobber man med å dreie ressursene over fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg.

For at det skal være mulig har kommunen en rekke tilbud, som for eksempel hjemmehjelp og teknologi som skal gjøre de eldre tryggere. Men det er også mange ting man kan gjøre selv. For mange kan det være en «jungel» å orientere seg i alt, og derfor inviterers eldre over 65 og deres pårørende til en informasjonsdag 27. november på Scandic Alta fra klokken 14.00 til 18.00.

Her er programmet for dagen:

14.10 Husbanken v/ Lene Ragnhild Edvardsen

14.25 Polarlys ved Oddmund Nålelv Eriksen:

«Ikke vær redd for å bytte bolig» De ulike boformene vi har i kommunen.

14.40 Grethe Hansen, kommuneadvokat:

«Informasjon om framtids og legalfullmakt»

15.15 Pårørendestøtte, v/ Linda Kristine Suhr:

 «Pårørendestøtte i Alta kommune – fra usynlig til verdsatt og inkludert»

15.30 Ernæringsfysiolog Benedicte Widdig Fjalstad:

«Ernæring for aktive eldre»

15.45 Fysioterapitjenesten V/ Linda Cecile Berg:

«Hverdagsaktivitet/ fysisk aktiv «uten å trene» og «aktiv i eget liv»

15.55 Ergoterapitjenesten V/ Bjørn Inge Amundsen:

«Boligtilrettelegging, planlegging av egen fremtid og hva er viktig for deg?»

16.15 Spenst:

«Hvilken nytte gjør fysisk trening for eldre – og hvordan bør eldre trene»

16.30 Frivillighetssentralen v/ Gabriella Ottesen:

«Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?» 

16.45 Serit Elte v/ Vidar Thomassen:

«Serit Eltele – teknologi for økt trygghet og mestring i hjemmet»

17.30 Hjemmebaserte tjenester v/ Siw Anita Sletten og Randi Åkvik: «Bo lengre hjemme, hvordan søke på tjenester og hva kan du få hjelp til?

 

Det er teamet Anita Tangen, Solrun Simonsen, Mette Hætta og Siw Anita Sletten fra Hjemmetjenesten som står bak informasjonsdagen.

Teamet har kontaktet både næringsliv, organisasjoner og foreninger med ønske om at de stiller opp denne dagen og informerer om hva de kan bidra med for at eldre skal kunne bo lengre hjemme.

– Det kan være alt fra hus versus leilighet, treningstilbud, tilskudd, hjelpemidler og sosiale møteplasser. Mange har allerede sagt at de vil komme, men vi håper at enda flere kommer å bidrar til å vise frem det tilbudet som eksisterer i lokalmiljøet i dag, sier Sletten, som er konstituert avdelingsleder for hjemmestjensten i sone øst.

De som kommer vil få muligheten til å snakke med de ulike aktørene og det legges også opp til foredrag om aktuelle tema.

Har du et tilbud som du tenker kan komme godt med for de eldre i kommunen og vil være med på informasjonsdagen så ta kontakt med:

Siw Anita Sletten

784 55443 eller 97182938

Mail: Siwanita.sletten@alta.kommune.no

(Foto: Kine Susanne Nilsen)

Skjema