A A A

Omlegg i skjemaportalen

Skjema
Alta kommunes skjemaportal er flyttet over på ny løsning. Dette innebærer endringer for tidligere registrerte brukere.

Skjemaportalen inneholder nå ca 70 skjemaer. Nye skjemaer for byggesaker er lagt til mens skjemaene som gjelder helse er tatt vekk.

Tidligere brukerkontoer har ikke vært mulig å overføre til den nye løsningen. De som ønsker å ha en innlogging på portalen vil måtte registrere seg på nytt.

Det er fortsatt mulig å sende inn skjemaer uten å være logget inn.

Oversikt over våre skjemaer finner du her.

Skjema