A A A

Om fastlegeordningen

Stetoskop

Fastlegeordningen eies av kommunene, men administreres av Helfo.

Det er utarbeidet egne sider om fastlegeordningen på helsenorge.no, som gir deg mer informasjon. Ordningen gir deg rett til fastlege, men ikke rett til en bestemt fastlege.

Alta kommune skal gjennom fastlegeordningen sikre at det er ledig plass på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende kommuner. Dersom du ikke får fastlege av kommunen du bor i, kan du klage til kommunelegen i kommunen du bor i.

Du kan ikke klage på at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller at du mister den fastlegen du hittil har hatt. Dersom du ønsker en fastlege som har full liste, må du vente til vedkommende har ledig plass.

Skjema