Hvilke regler gjelder for innreise til Norge?

Ved innreise til Norge
For innreise til Norge er det krav om testing, og som hovedregel skal denne tas på grenseovergangsstedet (første ankomststed).  
I tilfeller hvor det ikke er teststasjon, teststasjonen ikke er åpen på grensen eller myndighetene har gitt beskjed om at test ikke skal gjennomføres på grensen, skal du teste deg ved en teststasjon eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal du registrere deg på selvregistrering.

Les mer på https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/ 

Ved reise til utlandet
Ulike land har ulike regler og krav for innreise. Du er selv pliktig til å holde deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser. Les mer om hva som gjelder i de ulike europeiske landene her; https://reopen.europa.eu/en 

Du bør også sjekke hva slags dokumentasjon fly-, tog- eller fergeselskapet du eventuelt skal reise med krever.

Koronasertifikat (nye krav fra 01.februar) 
Du finner koronasertifikatet ditt på Helsenorge
Fra og med 1. februar 2022 vil fullvaksinasjon gi gyldig EU-koronasertifikat i kun 270 dager (som tilsvarer rundt 9 måneder), fra siste vaksinedose. Dersom man har tatt eller tar oppfriskningsdose vil gyldigheten forlenges uten begrensning.

Gjennomgått covid-19 erstatter ikke oppfriskningsdose, men gir fortsatt gyldig koronasertifikat i 180 dager. Les mer på https://www.fhi.no/nyheter/2022/endringer-i-gyldighet-i-koronasertifikatet/ 

Hvem kan jeg kontakte i Alta?

Har Alta kommune en koronatelefon?
Ja, og den er til spørsmål om testing.Telefonnummeret er 913 90 344.

For spørsmål om gjeldende råd og regler om korona, send en mail til covid19@alta.kommune.no
 

Kan jeg få snakke direkte med kommuneoverlegen i Alta kommune?
Både kommuneoverlegen og øvrig ledelse i Alta kommune har for tiden stor arbeidsbyrde. Vi henviser til covid19@alta.kommune.no 

 

Hvilke krav stilles til en arrangør?

Det vises her til covid19-forskriften og tilhørende veiledning 
 

Har Alta besøksregler for sykehjem og omsorgsboliger?

Vi anbefaler at alle som besøker Alta omsorgssenter bruker munnbind.

For informasjon om besøk i sykehjem og omsorgsboliger, vises det til Helsedirektoratet: 
Besøk i spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger - Helsedirektoratet

 

Hvordan har Alta kommune forberedt seg på denne sykdommen?

Alta kommune har en egen pandemiplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier. I den fasen vi er inne i nå går vi igjennom tiltakene og sikrer at vi kan iverksette disse dersom det blir aktuelt. I første omgang gjelder det å sikre at legevakta og fastlegene er forberedt på å håndtere en situasjon der det er mistanke om smitte. I tillegg skal kommunen sikre oppsporing av kontakter for informasjon dersom det oppdages et tilfelle der koronavirus-sykdom er sannsynlig.