A A A

Offentlig søkerliste på stillingen som kommunalleder for Oppvekst og kultur

Headviser

Det er 12 søkere på stillingen som kommunalleder for Oppvekst og kultur i Alta kommune, 9 kvinner og 3 menn.

Søkerne er:

1 Rasmussen, Laurits Thomas (35) M Arbjdssøgende 8800 Viborg, Danmark
2 Johansen, Lena (47) K Barn og ungetjenesten, Avd.leder PPT 9513 Alta, Norge
3 Martinussen, Børge (52) M Enhetsleder grunnskole og barnehage 9950 Vardø, Norge
4 Medlie, Magne (48) M Rektor 9517 Alta, Norge
5 Anonym, K ****** ******
6 Jansen, Marit Trollerud (46) K Avdelingsleder skole 1850 Mysen, Norge
7 Figenschou, Gøril (44) K Universitetslektor 9515 Alta, Norge
8 Anonym, K ****** ******
9 Syvertsen Raknes, Rikke (43) K Seniorrådgiver 3718 Skien, Norge
10 Moe, Renate (37) K Mottaksleder Alta Mottak 9514 Alta, Norge
11 Øfeldt, Lise Birgitte (48) K Oppvekstsjef 9790 Kjøllefjord, Norge
12 Guttormsen, Elena (33) K Seniorrådgiver 9518 Alta, Norge

Kjønnsfordeling
Kvinner 9
Menn 3
Ukjent 0
Totalt antall 12

Skjema