A A A

Offentlig ettersyn

Turg%C3%A5er%2C+blad

Rullering av handlingsdel, energi, miljø og klimaplan

Frist for merknader til rullering av handlingsdel av plan for energi, miljø og klima er 20.juni

Hovedutvalget for Næring, drift og miljø vedtok i møte 29.04.19  at forslag til rullering av handlingsdelen av kommunedelplan for energi, miljø og klima skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for merknader til planen er 20. juni 2019.

Nå foreligger også klimaregnskapet for den kommunale driften 2018.

 

Merknader til planen sendes til:

Alta kommune, Miljø, park og idrett, Postboks 1403, 9506 Alta eller postmottak@alta.kommune.no

 

Ved spørsmål ta kontakt med: Marie Rushfeldt, tlf 78 45 51 34 eller maru@alta.kommune.no

Skjema