Oversikt over foreslåtte kandidater kan lastes ned her: Meddommere Vestre Finnmark Tingrett.pdf

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 24.februar 2023.
Høringssvar kan sendes til postps@alta.kommune.no.