A A A

Øvre Stengelsen blir stengt for gjennomkjøring vinteren 20/21

info_red

Årsaken til stengingen er utglidning og ustabile masser i bakken ned til Øvre Stengelsen.

Veien fra krysset Gargiaveien/ Øvre Stengelsen til Øvre Stengelsen 8 blir fortsatt stengt og vil ikke bli brøytet i vinter.

Veien fra Øvre Stengelsen 8 til Detsikaveien vil driftes som normalt og adkomsten til boligene skjer via denne traseen.

Årsaken til stengingen er utglidning og ustabile masser i bakken ned til Øvre Stengelsen. Ny vurdering vil bli gjort til våren 2021.

 

Kartutsnitt av strekning som er stengt mellom kryss Gargiaveien og Øvre Stengelsen 8.

Øvre stengelsen[2].jpg

Virksomhet Kommunalteknikk.

Skjema