A A A

Øvelse Joint Viking 2015 – informasjonsskriv til sivile samarbeidspartnere

JointViking-kopter

Joint Viking er en vinterøvelse som gjennomføres i Finnmark 9.-18. mars 2015 hvor personell fra alle forsvarsgrener deltar.

Oppdatert 10. mars 2014

I dag den 10. mars går øvelsen fra klargjøringsfase til feltfase. De militære avdelingene vil etablere seg i sine respektive ansvarsområder og starter øvingene. Det vil foregå ulike sjø- og luft operasjoner i øvingsområdet.

For mer informasjon se vedlagt skriv til sivile samarbeidspartnere: 2015-03-09_(U)_HV-17_siv_mil_infobrev_nr_2.pdf

 

 

Oppdatert 23. februar 2014

Deltakere  og utstyr
I overkant av 5000 personell fra Sjøforsvaret, Hæren, Luftforsvaret, Forsvarets spesialstyrker, Heimevernet, Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Forsvarets sanitet vil delta på øvelsen.

Aktiviteten på landsiden vil gjennomføres innenfor området Alta-Porsanger- Karasjok- Kautokeino, med en tilsvarende aktivitet i fjordarmene og utenfor kysten.

For mer informasjon om øvelsen: http://forsvaret.no/jointviking

Joint Viking

Skjema