A A A

Ønsker gode og trygge lekeplasser i Alta

Chillyou+vinter+4

Som en del av arbeidet med ny kommuneplan, har virksomhet for park og idrett oppdatert normen for opparbeidelse av lekeplasser i Alta kommune.

Hva inneholder lekeplassnormen?

At det stilles krav til utbyggere om å tilrettelegge for lekeplasser i nærheten av boliger som bygges er godt kjent. Nå ønsker kommunen å ta dette et steg lenger, både for fremtidige lekeplasser, og for eksisterende lekeplasser som skal oppgraderes.

Lekeplassnormen er et vedlegg til bestemmelsene om lekeplasser i kommuneplanens arealdel. Den skal sikre at alle lekeplasser blir planlagt og opparbeidet på en måte som sikrer gode, funksjonelle og trygge lekeplasser for alle. 

Her kan du lese hele lekeplassnormen

I forslaget som har vært på høring stilles det krav til belysning, møblering, adkomst, vegetasjon, skjerming, plassering og mye mer knyttet til lekeplasstype. Normen inneholder også veiledning om universell utforming og andre formelle krav som er viktige å ta hensyn til når man skal etablere lekeplass.

Det er også utarbeidet veiledning til hvordan man bør planlegge og utforme lekeplassene med tanke på inndeling i soner for ulike typer aktivitet, skjerming for trekk og støy, beplantning osv.

I tillegg har Alta kommune utarbeidet en sjekkliste til private lekeplasseiere for ettersyn av utstyr og kan bistå lekeplasseiere i spørsmål om ettersyn.

Stor og innholdsrik arealplan

Kommuneplanens arealdel er stor og innholdsrik. Den inneholder et stort antall nye boliger, nye bestemmelser om utbyggingsrekkefølge, reviderte parkeringsbestemmelser som stiller ulike krav til parkering i byområdet og nærområde/distrikt, krav om sykkelparkering, oversikt over nye veier, skilt og reklame, tilknytningsplikt til fjernvarme, arealer for ny gravlund, krav til opparbeidelse av lekeplasser, oppfølging av boligpolitisk plan, energi-, miljø- og klimaplan, snarveier, byløypa, vikitg landbruksjord og mye mer.

Alt ligger offentlig på vår hjemmeside: Oversikt over alle emner i kommuneplanens arealdel finner du her

I tillegg er det mulig å navigere seg rundt i arealplanen ved hjelp av en digital kartløsning.

temakart.jpg

Trykk på kartet for å bruke kartløsningen.

Kommunestyret skal behandle kommuneplanens arealdel 16. februar. 

Tre typer lekeplasser

I Alta kommune har vi definert tre typer lekeplasser. Målgruppen for de ulike lekeplasstypene er styrende for valg av lekeapparater og andre installasjoner på de ulike lekeplassene.

Småbarnslekeplass:
En mindre lekeplass samt møtested i nærheten av boligen, utformet for de aller minste barna med foresatte. Det stilles kun krav om småbarnslekeplass ved konsentrert bebyggelse.

Nærlekeplass:
Den mest hyppig forekommende lekeplassen i boligfelt. Er utformet for barn i grunnskolealder og består av elementer som innbyr til utfordrende aktivitet og sosialt samvær.

Grendelekeplass:
En større, sentral lekeplass kombinert som aktivitets- og møtested for barn, ungdom og voksne.

Areal- og boenhetskrav.jpg

Skjema