A A A

Ønsker du å bli tobakkfri?

Tobakkfri

Er du motivert til å slutte med tobakk, men føler at du trenger ekstra støtte og veiledning i slutteprosessen? Kanskje har du forsøk en eller flere ganger alene, men trenger å gjøre noe annerledes til neste slutteforsøk? Da kan tobakkfri-kurs være det rette for deg!

 

Dette er en mulighet for støtte og veiledning i et fellesskap. For mange er fellesskapet avgjørende for å lykkes og holde motivasjonen oppe i slutteprosessen. Kurset går over 8 uker, fordelt på 6 kursøkter à 1,5 time. I tillegg gjennomføres individuell kartleggingssamtale før oppstart av kurset. Tobakkfri er utarbeidet av Helsedirektoratet og er bygd opp med to forberedende kursøkter, før planlagt felles sluttedag. De siste tre kursøktene har fokus på støtte og motivasjonsarbeid. 

Frisklivssentralen i Alta planlegger oppstart av nytt tobakkfri-kurs i løpet av vinteren 2020. Det er ennå ledige plasser!
Ta kontakt med frisklivskoordinator på tlf. 900 69 319 eller send mail til frisklivssentralen@alta.kommune.no for mer informasjon eller påmelding. 

Kurset er gratis.

Skjema