A A A

Ønsker du å bidra gjennom å være fosterhjem eller besøkshjem?

hjerte

Alta kommune er en av tre kommuner i landet som er valgt ut til å delta i forsøksordning om ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. 

Forsøket startet 01.04.2016 og varer i fire år. En av hovedoppgavene vi overtar er fosterhjemsarbeidet. For oss betyr det at vi skal rekruttere, lære opp og veilede alle fosterhjem selv.

Vi har derfor valgt å tilby PRIDE opplæring til de som ønsker å være fosterhjem. Det vil være mulighet til å delta på et slikt kurs to ganger i året. Kurset er gratis. Alle våre fosterhjem får i tillegg tilbud om individuell veiledning og vi er i startgropa til å etablere gruppeveiledningstilbud til fosterfamilier.

Vi ønsker nå å komme i kontakt med familier som ønsker å være fosterhjem til barn i alle aldre- fra 0- 18 år.

 

Hvem kan bli fosterhjem for en kommune?

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna.
Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.

Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. Du må ha:

  • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
  • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
  • Stabil livssituasjon
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier "god natt" og som gjør at du sover godt. Hver natt.

Det finnes ulike typer fosterhjem. Les mer om dette på Bufdir sine nettsider https://www.bufdir.no/Fosterhjem/

Ta kontakt med IngridAgnethe.Pedersen@alta.kommune.no  (917 12 809) eller Siss-Mari.Solli@alta.kommune.no  (453 96 909) om du ønsker å delta på kurs eller bare er litt mer nysgjerrig

Skjema