A A A

Økt snøskredfare

Finnmark politidistrikt opplyser onsdag morgen 2. januar at E6 i Langfjorden er stengt på strekningen mellom Langfjordbotn og Isnestoften. Årsaken er et snøras ved Ulsvåg. Faren for ras gjør at de velger å holde veien stengt.

– Vegtrafikksentralen melder at det vil bli gjort en ny vurdering klokken 10 i formiddag.

Se varsel nedenfor for skredproblem og ferdselsråd
http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Vest-Finnmark

Faregrad 3 - betydelig snøskredfare betyr :

  • Forekommer normal flere dager hver vinter og kan være krevende situasjon.
  • Enkelte store (størrelse 3) eller svært store (størrelse 4) naturlige utløste skred kan forekomme.
  • Du bør unngå skredterreng.
  • Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.
  • Veier kan bli stengt og bebyggelse kan bli evakuert.
  • Trafikkrestriksjoner kan innføres på de mest skredutsatte vegene.
  • Strømforsyning og kommunikasjon kan bli rammet, men det vil forekomme sjeldent.

Skredproblem(ene) i varslet gir deg viktig informasjon om hvor og hvorfor det er mest skredfare og hvor store skred som kan ventes.


Se oversikt over alle varslene på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/
 

Skjema