A A A

Nytt renseanlegg i Rafsbotn

ScreenHunter 280

Renseanlegget vil bestå av en ny og større slamavskiller med påfølgende pumpestasjon og ca. 2500 meter pumpeledning for dyputslipp til sjø.

Alta kommune er nå i gang med å bygge nytt renseanlegg i Rafsbotn. Situasjonen rundt dagens løsning har ikke vært tilfredstillende og Alta kommune er glad for at vi nå er kommet i gang med dette prosjektet. Det nye anlegget er planlagt i samme område som dagens anlegg langs Russeluftveien.

Renseanlegget vil bestå av en ny og større slamavskiller i plasstøpt betong med påfølgende pumpestasjon i strandsonen og ca. 2500m pumpeledning til sjø for dyputslipp på ca. 30 meter.

I tillegg omfatter prosjektet sanering av eksisterende slamavskiller, avløpsledninger mellom renseanlegg og pumpstasjon, adkomstvei til renseanlegg og pumpestasjon samt graving av vann, fiber og strøm til pumpestasjon.

Prosjektet er delt inn i to entrepriser, hvor CSP AS er tildelt kontrakt for utførelsesentreprise for bygg- og anleggsarbeider og Br. Dahl er tildelt totalentreprise for levering av pumpestasjon.

Anlegget er planlagt ferdigstilt tidlig sommeren 2021.

Virksomhet Kommunalteknikk

Situasjonstegning:

ScreenHunter 282

Skjema