A A A

Nytt regelverk om skolemiljø

abc

Stortinget har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1. august 2017. 

Den nye loven skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Det er laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

Rundskrivet finner du her

Hva skal ansatte på skolen skal gjøre hvis elever blir mobbet eller ikke har det trygt og godt på skolen.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Informasjon til foreldre og elever

Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter om skolemiljø.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/


På www.nullmobbing.no finner dere informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva  man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. 

Skjema