A A A

Nytt ledningsanlegg i Alta-Vest

Gravemaskin

Alta kommune ved kommunalteknisk virksomhet vil i løpet av 2015 og 2016, videreføre arbeidene med å samle alle kommunale avløp til et felles utslippspunkt ved det nye renseanlegget i Bossekopfjæra.

Arbeidene vil bestå av oppgradering av eksisterende avløpsanlegg i tillegg til etablering av nye ledningsanlegg. Det vil også bli bygget 3 nye avløpspumpestasjoner, som skal pumpe avløpet til det nye renseanlegget. Pumpestasjonene vil bli plassert i Tollevika, Skaialuft og Apanes.

Ledningsanleggene etableres i følgende områder:

  • Langs Bossekopveien fra Breidablikk 10 og fram til krysset Kirkebakken.

  • Fra Tollevikveien 12 og nord for Tollevikveien 21.

  • Fra kryss Bossekopveien og til Skaialuftveien 15 og videre ned til østsiden av Kjeldsbergveien 8 og 10.

  • Fra Kongsvikveien 25 og ned til utslipp i Apanesfjæra.

 

Eiendommer som berøres direkte av tiltaket vil bli nabovarslet på vanlig måte.

Grøft.jpg

Skjema