A A A

Nytt inngangparti ved Alta Helsesenter

bilde-+Inngangsparti

Mandag 26.06.17 åpnet ny hovedinngang på Alta Helsesenter. Pasienter, besøkende og personal skal nå benytte inngangen på fremsiden av Helsesenteret (mot sentrum).

Mandag 26.06.17 var det offisiell åpning av ny hovedinngang på Alta Helsesenter. Rådmann Bjørn Atle Hansen, ordfører Monica Nielsen og Lill Gunn Kivijervi fra Finnmarkssykehuset takket innvolverte samarbeidsparter for vel gjennomført jobb. En spesiell takk ble rettet til beboere og ansatte på huset som har vist stor tålmodighet og fleksibilitet i byggeperioden

Både ansatte, beboere på huset og besøkende oppfordres å benytte den nye kantina i vestibylen

Vestibylebygget er ett delmål i en lengre prosess som avsluttes med ferdigstillelse av nærsykehus i 2019 og omsorgssenter i 2020.

 

 

Skjema