A A A

Nytt boligfelt i Saga.

Bolig
Igangsettelse av opparbeiding for 17 nye boligtomter.

Alta kommune ved entreprenør Roy Yngve Thomassen AS er i ferd med å starte arbeidene med opparbeiding av 17 nye boligtomter i Saga. Feltet ligger mellom Høysletta og Aspemyra. Entreprenøren skal ferdigstille anlegget i løpet av våren 2011 og klart for asfaltering i juni måned.

Anleggsarbeidene vil bestå i etablering av:
            Ca 430 meter VA-trase
            Ca 630 meter samlevei og adkomstveier
            Ca 550 meter G/S-vei
            Gatebelysning i boligfeltet
            Lekeplass
 
Det vil i perioder av anleggsfasen være nødvendig med etablering av midlertidige omkjøringer og vi ber derfor trafikanter ta hensyn til dette.
For nærmere informasjon om prosjektet, ta kontakt med kommunalteknisk avdeling ved byggeleder Jan-Eirik Eilertsen.
Saga+B11+f%C3%B8r+bygging

Skjema