A A A

Nyland studentbarnehage

Virksomhetsinformasjon

Vi er en privat barnehage eid av Norges arktiske studentsamskipnad. ALLE kan søke barnehageplass hos oss. Studenter, ansatte og stipendiater ved UiT Norges Arktiske Universitet og Norges arktiske studentsamskipnad er prioritert. Alle beholder plassen frem til barnets skolestart selv om de er ferdig med sine studier. Vi er organisert som tre baser, to for små barn(0-3år), og en for store barn (3-6 år). Totalt har vi plass til ca 50 barn.

Vi har et tett samarbeid med universitetet og bruker deres lokaler som gymsal og dansesal ofte på vinteren når gradestokken kryper langt ned. I store deler av året har vi studenter, og de inspirerer oss med sine prosjekter og kreativitet.

Vi ligger flott til midt på sentrum, vegg i vegg med universitetet. Vi har et stort lekeområde rundt barnehagen, med blant annet lekestativ, grillstue, lavvo, akebakke, bærbusker, potetland, jordbær og gulrot innenfor gjerdet vårt. Vi har sentrums beste uteområde, så vi er mye ute. Barn som er mye ute trenger næringsrik mat, og vi tilbyr full kost med fokus på et variert sukkerredusert kosthold.

Det er også verdt å nevne at vi er med på Alta barnehagens kvalitetsutviklingsplan «Sammen om det viktigste» som strekker seg over et tidsrom på 4 år.

Velkommen til Nyland studentbarnehage.

Kontaktinformasjon

Adresse: Follumsvei 27, 9510 Alta
Telefon: 952 66 275

Virksomhetsleder: Merete Daniloff
Epost: merete.daniloff@samskipnaden.no

Hjemmeside: https://samskipnaden.no/alta/nyland-studentbarnehage
Facebook: https://www.facebook.com/Nylandstudentbarnehage/

Mer om Nyland studentbarnehage