A A A

Nyhetsoppdatering om streik i Alta kommune

ALTA_300
Oppdatert 25.05.12 kl 11:45

Streikekomiteen for Alta kommune består av:

 

Funksjon
Navn
Telefon
Ass.rådmann
Målfrid Kristoffersen
905 25148
Personalsjef
Robin Rasmussen
915 45747
Kommunalleder Drift og Utbygging
Bengt Fjellheim
907 23705
Rådmann
Bjørn-Atle Hansen
957 65212

 
Innbyggere og ansatte som har spørsmål, kan be om informasjon fra virksomhetsledere i den aktuelle enheten, eller ta kontakt med streikekomiteen.
 
Det meldes plassfratredelse fra Fagforbundet fra klokken 07:00 tirsdag 29.mai, for 116 ansatte i skole/sfo/barnehager, 2 ansatte innen helse og 2 ansatte innen drift og utbygging.
 
Arbeidsgiver vil snarest utrede konsekvensene av dette, det vil i løpet av dagen komme oppdatert informasjon.
 
Riksmedia og kommunesektorens organisasjon dekker løpende utviklingen.
 
Les mer på www.nrk.no eller www.ks.no.

Skjema