A A A

Nyhetsarkiv

kartbilde
2019-04-15
Søknad om arealendring ved lokaliteten 24535 Storholmen

Cermaq Norway AS søker om arealendring ved lokaliteten 24535 Storholmen i Alta kommune.

2019-04-09
Friluftsskole til sommeren?

Ønsker et barn du kjenner å delta på friuftsskole i sommerferien?

påskeegg i sne
2019-04-09
Aktiv påske i Alta - i byen og på fjellet

Vil du være aktiv i påska er det mange muligheter både i nærmiljøet og på fjellet. Vi har naturen rundt oss på alle kanter, det er bare å velge: Ski, gå, akebrett, bålplasser.

forsidebilde
2019-04-04
Offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Boligpolitikk

Planutvalget vedtok i møtet den 29.03.19 at forslag til kommunedelplan for Boligpolitikk i Alta legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 11-14.

skuter i sol
2019-04-04
Alta kommune utreder skuterløyper og ønsker innspill

Våre skuterløyper skal fastsettes etter nye regler. Før løypene vedtas må kommunen utrede og beskrive konsekvensene av den enkelte løype i forhold til sikkerhet (snøskred, isforhold og råker), friluftsliv, naturmangfold (rovfugl og fjellrev), reindrift og støy for boliger, hytter og friluftsliv.

vaksinasjon
2019-04-04
Oppfriskningsvaksiner for voksne

Ikke alle vaksinene du får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gir beskyttelse livet ut. Påfyll av enkelte vaksiner i voksen alder anbefales derfor for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene.

Silvia
2019-04-04
Ny kreftkoordinator i Alta kommune

Alta kommune har ansatt Silvia Boasso som kreftkoordinator med kontor på Alta helsesenter. Stillingen er et vikariat

Temabilde+Skil%C3%B8yper3+784
2019-04-01
Skiløyper i Alta

Tråkkemaskin er reparert. Begge maskiner er nå i drift.

Mandag prepareres både BUL løypa og løypene i Kaiskuru.

Fredag flyttes 1 tråkkemaskin til Sarves. På Sarves vil det bli preparert til RIL rennet. Tråkkemaskinen vil være stasjonert på Sarves til over påske.

Følg med på www.skisporet.no for å se hvor det er preparert.

 

 

Det vil bli foretatt gravearbeider i lysløypa på begge sider av Holstbakken. Det vil ikke være mulig å gå på ski i denne delen av løypa fra 4. februar og ut vinteren.

 

2019-04-01
Valgstyret i Alta kommune har mottatt 11 listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Alle partier som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen innen mandag 1. april kl. 12:00. Nedenfor finner du innleverte listeforslag fra de forskjellige partiene.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er tirsdag 23. april kl. 12:00. Valgstyret tar stilling til listeforslagene senest 1. juni, og samme dato blir de offisielle valglistene lagt ut til gjennomsyn.

skøyteglede
2019-04-01
Stor skøyteglede i Sentrum barnehage

Barna har kost seg på isen i vinter og de har bidratt til både vanning og snømåking på den nye skøytebanen, som i stor grad er blitt til gjennom foreldredugnad. Foreldre har stilt opp flere ettermiddager i løpet av høsten for å få banen realisert.

sommerjobb
2019-04-01
Sommerjobb ungdom

Alle sommerjobbene er forbeholdt ungdom mellom 15 og 20 år.

Vi trenger ungdom til:
•    Park- og grøntanlegg
•    Kirker og kirkegårder   
•    Vedlikehold/miljøprosjekter
•    Diverse kommunale oppgaver/prosjekter

hovedinngang
2019-03-28
Skansen Aktivitetssenter offisielt åpnet

Det var stor stas for både brukere, ansatte, politikere og andre inviterte da Aktivitetssenteret ble åpnet tirsdag.

Kart_til_annonse_Lathari
2019-03-26
Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for veg Lathari

Kommunestyret har i møte den 12.02.2019 vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for veg Lathari.

samarbeidsavtale
2019-03-25
Samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Sametinget

Samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Sametinget ble idag undertegnet av ordfører Monica Nielsen og sametingspresident Aili Keskitalo.

Skjema