A A A

Nyheter og kunngjøringer

Valglokale-AMFI-2017

Åpningstider på valgdagen

Her finner du åpningstiden til valglokalene i Alta kommune

Valg%C3%A5r

Bli valgmedarbeider

Alta kommune har behov for valgmedarbeidere til årets stortings- og sametingsvalg 13. september. Vil du bli en av våre valgmedarbeidere?

Valgmedarbeiderne skal bemanne valglokaler på valgdagene 12. og 13. september.

Suppleringsvalg av meddommere - til offentlig ettersyn

I formannskapets møte 07. november 2018 ble det foreslått kandidater som meddommere til Alta tingrett for perioden 01. januar 2017 til 31 desember 2020.

Resultater fra folkeavstemning 14. mai

Det har vært folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Forhåndsstemmingen startet mandag 7. mai og valgdagen var mandag 14. mai.