A A A

Nye tjenester for byggesøknader

byggeklosser

ByggSøk stenger for nye byggesøknader 1. oktober 2020. Allerede nå kan alle profesjonelle aktører i byggenæringen ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak.

Fem leverandører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt
Profesjonelle aktører kan fylle ut og sende inn:
• Nabovarsel
• Rammetillatelse
• Igangsettingstillatelse
• Ettrinnssøknad
• Ansvarsretter
• Gjennomføringsplan
• Endringssøknad
• Midlertidig brukstillatelse
• Ferdigattest

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen.
Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller.

Løsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet: dibk.no/tjenestene.

Løsninger for privatpersoner
Privatpersoner kan nå sende nabovarsler digitalt. Nye digitale søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av året.
Privatpersoner kan imidlertid bruke enklere skjemaer hvis de skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m² eller et tilbygg mindre enn 50 m². Man kan også bruke et enklere skjema hvis man skal søke om bruksendring.

Klikk her for løsninger for privatpersoner

 

Skjema