A A A

Nye regler om uavhengig kontroll i byggesaker utsatt

Byggeplass
Krav om uavhengig kontroll i byggesaker skulle vært satt i verk 1. juli 2012. Nå utsetter Kommunal- og regionaldepartementet saken på ubestemt tid.

Statsråd Liv Signe Navarsete sier at det ikke er nok foretak til å gjøre kontrolljobben på en god og effektiv måte, og  at hun ikke ønsker å risikere at byggeprosjekt stopper opp.

Les saken på regjeringen.no


 

Skjema