A A A

Nye radonkrav for skoler, barnehager og utleieboliger

Hus+med+hage

Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. Radonmålingen må være utført innen midten av april 2014

Statens Strålevern informerer om følgende:
Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling. Vi er nå inne i målesesongen 2013/2014, og det holder at målingene er gjort innen midten av april 2014.

Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for å iverksette tiltak.

Å stille krav til radonnivå i utleieboliger er nytt. Når det gjelder skoler og barnehager er kravene i strålevernforskriften en styrking av allerede gjeldende regulering i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

En radonmåling tar to minst måneder, og den skal gjøres i vinterhalvåret, det vil si i perioden fra midten av oktober til midten av april.

Radonmåling med sporfilm
Å måle radon med sporfilm er en enkel og grei metode. For de aller fleste er også sporfilm den rimeligste måten å måle radon. Sporfilmer kan sendes i posten, og du gjennomfører målingen enkelt selv. Etter at målingen er gjennomført, får du en målerapport tilbake med ferdig utregnede årsmiddelverdier. Det er også sporfilmlaboratoriet som er ansvarlig for at målingen er kvalitetssikret.

Hvem tilbyr radonmålinger?
Det finnes en rekke ulike firma som tilbyr radonmåling. Tidligere hadde Statens Strålevern en oversikt over aktuelle firma på sin nettside, men dette er nå fjernet.
Alta kommune har ikke avtale med noen fast leverandør, men har tidligere brukt Radonlab og Gammadata Norge

Mer informasjon
Statens strålevern har følgende hjemmeside: www.nrpa.no
 


 

Skjema