A A A

Nye ledere og organisering på plass i virksomhet for hjemmetjenester

Avdelingsledere hjemmetjenester

2 januar overtok Siw Anita Sletten som virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Alta Kommune. Samtidig startet det også tre nye avdelingsledere i tjenesten, som er en del av organisasjons og utviklingsprosessen i Alta Kommune

Mette Gro Bekkemellem
Mette Gro Bekkemellem

Mette Gro Bekkemellem

"Jeg liker nye utfordringer, og å arbeide med mennesker", forteller Mette Gro Bekkemellem som er nytilsatt leder for avdeling vest, som fra februar går over til å inneholde hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering. Mette Gro har bodd 19 år sørpå, er utdannet sykepleier. Høsten 2019 vendte hun og familien tilbake til barndomstraktene og ser frem til å ta fatt på oppgavene med å løse både dagens og morgendagens utfordringer. 

Lisa Mathisen
Lisa Mathisen

Lisa Mathisen

Lisa Mathisen kommer fra jobben som assisterende avdelingsleder i hjemmetjenesten sone øst, og skal ha ansvaret for hjemmetjenesten i de ytre distriktene i Alta, samt hjemmehjelpstjenesten. "Hva skal hjemmebaserte tjenester i distriktene inneholde, og hvordan sikrer vi fortsatt gode tjenester til de?" Er en av utfordringene Lisa skal håndtere fremover i lag med ansatte og tjenestemottakerne i Alta Kommune. Lisa er utdannet sykepleier, med videreutdanning i akuttssykepleie og ledelse.

Solrun SImonsen
Solrun Simonsen

Solrun Simonsen

Solrun Simonsen, som også er Altajente, er frem til slutten av januar avdelingsleder for sone vest. Da tar Solrun en liten opphold for å være med å bistå i befolkningsveksten for Alta Kommune. Solrun er utdannet sykepleier og kreftsykepleier, og har gjennom de siste årene som assisterende avdelingsleder vist seg å være en klok og svær habil lederressurs i virksomhet for hjemmetjenester. 

Randi Åkvik
Randi Åkvik

Randi Åkvik

Mens Solrun er i permisjon, vil Randi Åkvik inneha stillingen som avdelingsleder og få ansvaret for avdelings øst, hjemmesykepleie og natt-tjenesten. Randi har lang fartstid som sykepleier i kommunen, og er en ekte daling.

 

Kontaktinformasjon

Siw Anita Sletten er svært fornøyd med å ha fått med seg så kompetente og flinke avdelingsledere i jobben med å utvikle hjemmetjenesten slik at de kan ivareta Alta Kommunes innbyggere sitt behov for hjemmebaserte tjenester. Og oppfordrer alle som ønsker mer informasjon om den nye virksomheten til å ta kontakt med henne eller avdelingslederne.

Virksomhetsleder: Siw Anita Sletten
Epost: siwanita.sletten@alta.kommune.no
Mobil: 971 82 938

Avdelingsleder vest: Mette Gro Bekkemellem
Epost: mette.bekkemellem@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 56 44

Avdelingsleder øst: Randi Åkvik,
Epost: randi.akvik@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 54 43

Avdelingsleder ytre øst og vest, hjemmehjelpstjenesten: Lisa Mathisen
Epost: lisa.mathisen@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 56 45

Skjema