A A A

Nye Finnmarkshallen ble offisielt åpnet 05.mai 2017

Finnmarkshallen

Fredag 05.mai ble det nye tilbygget til Finnmarkshallen offisielt åpnet av ordfører Monica Nielsen og Ronny Wilhelmsen fra Finnmark Fylkeskommune. 


  1 / 13 
 
Finnmarkshallen 
Finnmarkshallen
 


Fredag 05.mai ble det nye tilbygget til Finnmarkshallen offisielt åpnet av ordfører Monica Nielsen og Ronny Wilhelmsen fra Finnmark Fylkeskommune.

Alta turnforening fikk vist frem sine kunster etter åpningen, før det norske kvinnelandslaget fikk trene en times tid før kamp mot Alta IF’s 18-årige gutter.

Tidligere prosjekteier av Finnmarkshallen og leder for oppvekst og Kultur ved Mads Stian Hansen, skal ha æren for at det norske kvinnelandslaget var tilstede og kastet glans over begivenheten med treningskamp mot Alta guttene.

Det ble fulle tribuner med flott ungdom som senere fikk gleden av at landslaget var til disposisjon for en prat og autograf.
Alta kommune er stolt av den flotte idrettsarenaen som vil bidra til å utvikle mange aktive utøvere på ulik nivå.

Prosjektet Finnmarkshallen er ett samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Finnmark fylkeskommune og Finnmarkshallens Driftsselskap AS, som startet planleggingen av prosjektet år 2011/2012. Alta kommune skal eie 55%  og Finnmark fylkeskommune skal ha eierandel på 45%. 

Alta kommune inngikk totalentreprisekontrakt med entreprenør Ulf Kivijervi AS som vant anbudet, og som startet byggingen i januar 2016.

På vegne av Alta kommune er prosjektet blitt ledet av prosjektleder Risten Hætta. Under byggefasen har prosjekteleder hatt byggherrebistand av Rambøll Norge v/Knut Krane som vant anbudet for denne ytelsen.                                                                                                                                                                       

Prosjektleder Risten Hætta er veldig fornøyd med resultatet og informerer at mange aktører har vært med på å planlegge prosjektet fra skisseprosjekt, detaljreguleringsarbeider, detaljplanlegging samt anbudsutlysning for byggeentreprisen. Alt skal klaffe under planleggingen, søkeprosesser og reguleringsplanarbeider for at man skal klare å holde fremdrift i ett slikt prosjektet. Under planleggingen har man hatt fokus på at bygget skal være både driftsvennlig og funksjonell for brukere, besøkende og drift.

I tillegg har mange lokale også vært med som utførende under Ulf Kivijervi AS til og med ferdigstillelse av bygget. Prosjektleder forteller videre at i dette prosjektet har det vært en veldig stram fremdriftsplan og det har vært viktig å få bygget ferdig fortest mulig, i med at Alta kommune i flere år har hatt manglende kapasitet på treningsarena for barn og unge.  

Det nye tilbygget inneholder ett nytt flerbrukshall på 25mx45m, tribune, nye garderobefasiliteter både for fotball og nye flerbrukshallen, sosialt rom, teorirom, styrkerom, aktivitetsrom, lager, kontordel mm. Tilbygget er totalt 5 170 m² i bruttoareal. Gulvet i hallen er et kombi-elastisk dekke som har en dempende effekt, og som er spesielt godt egnet for barn og unge, samt flerbruk.

Flerbrukshallen er oppmerket for flere ulike idrett og er også mulig å dele i 3 treningsflater med skillevegger. I hallen er det merket for Håndball, 3 minihåndballbaner, 1 Basketballbane for kamp, 2 basketballbaner for trening, 3 volleyballbaner for trening, 1 volleballbane for kamp og 7 badmintonbaner. I tillegg er det medtatt gulvfester for turnapparater og takhengte turnringer.

Skjema