A A A

Nye faktahefter om inneklima i boliger

Hus+med+hage
Helsedirektoratet har nå utgitt nye faktahefter om inneklima i sin serie om faktahefter. De nye heftene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB). De gir kortfattet, grei og nyttig informasjon med gode råd om inneklima i boliger


Helsedirektoratet har nylig gitt ut følgende nye brosjyrer:

Gode råd om å Forebygge og utbedre fuktskader i boligen
Fuktskader i våre bygg og de helseproblemer dette medfører, har vært kjent gjennom historien. I de senere årene har denne problematikken på ny fått stor aktualitet pga. tette bygninger, stor fuktproduksjon og feil i bygge- og driftsprosessen. Med mer ekstremvær som man frykter vil komme, kan risiko øke. Hvilke helseproblemer mennesker utsettes for i slike sammenhenger har det vært vanskelig å få klare svar på.

Gode råd om Godt inneklima i boligen
Helsedirektoratet har, i samarbeid med Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn, utarbeidet denne enkle informasjonsbrosjyren. Den inneholder noen konkrete råd om riktig bruk av boligen for å sikre et godt inneklima, og peker på vanlige feil og problemer. Brosjyren inneholder også en gjennomgang av de vanligste helseplagene barn kan få på grunn av uheldige inneklimaforhold. 

Gode råd om Godt inneklima for spedbarn
Brosjyren gir gode råd til nybakte foreldre om inneklima i babyrommet. Det er store forventninger når en venter barn, og foreldre ønsker å legge til rette for en best mulig start i livet. Godt inneklima er spesielt viktig for de minste barna.

Vi oppholder oss innendørs i gjennomsnitt 90% av tiden, og de minste enda mer. Inneluften er vanligvis mer forurenset ned hensyn til kjemiske stoffer, virus og bakterier enn uteluften, og de minste er mest sårbare. Mange planlegger et eget barnerom. Spesielt med allergi i familien er det behov for å vite mer om hvordan rommet bør være for å skape et godt inneklima og redusere risikoen for allergier.

Mer informasjon om inneklima i boliger: 
www.helsedirektoratet.no 
www.inneklima.com
 

Skjema