A A A

Nye åpningstider ved NAV Alta

NAV-logo

Fra og med 27.03.17 er åpningstiden ved NAV Alta endret til kl 1000 – 1400.

Endringen gjennomføres for å frigjøre mer tid til brukeroppfølging. Vi velger å korte ned på «ad-hoc-åpningstiden vår», for å kunne bruke kapasiteten til veilederne mer målrettet. Det er et mål at vi skal gjennomføre målrettede samtaler med flest mulig, og det er et mål at vi i størst mulig grad skal bruke tid på mennesker som har behov for oppfølging fra NAV for å komme i arbeid eller aktivitet.

Det er viktig at de som har spørsmål til NAV om egen stønadssak eller oppfølgingssak, bruker NAVs kontakttelefon som er 55 55 33 33. Her får du gode svar på de fleste henvendelser. Dersom du stiller spørsmål som skal til NAV Alta, vil vi ringe deg opp i etterkant av henvendelsen. Det er også viktig at andre kanaler til NAV brukes. Vi har ulike nett-prat tjenester der generelle spørsmål besvares:

• Chat om foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte
• Chat om økonomiske problemer/ økonomisk veiledning
• Chat med NAV Eures om jobbmuligheter i Europa
• Facebook sider for foreldrepenger og ungdom


Disse nett-tjenestene er svært gode, og får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Du finner disse via www.nav.no og via Facebook.

Dersom du har spørsmål til din egen sak, til oppfølgingen du får fra NAV, eller ønsker å komme i kontakt med en veileder på NAV – kan du ta kontakt elektronisk via Ditt NAV. «Ditt NAV» er en sikker innlogging til din side på www.nav.no. Her kan du stille konkrete spørsmål til NAV, og få svar fra NAV kontoret eller fra andre NAV enheter. Fordelen med å gjøre dette, er at dette er sporbart både for NAV og deg i ettertid.

NAV Alta

Skjema