A A A

Ny utgave av parsellhåndboka

Parsellhåndboka

I parsellhåndboka er det samlet god informasjon og erfaringer som kan være nyttig for alle som ønsker å etablere parsellhager, det være seg enkelt-personer, borettslag, foreninger eller offentlige instanser.

En parsellhage forvalter et dyrkingsareal der den enkelte parselldyrker har sin egen jordflekk, innenfor rammene av fellesarealet. Størrelsen på parsellene kan variere fra noen få pallekasser i størrelse til jordstykker på 10-300 m².

Les håndboken her.

 

Etterstad+parsellhage+Oslo
Etterstad parsellhage Oslo
Geitemyra+skole-+og+parsellhage
Geitemyra skole- og parsellhage
Stortveitmarken+parsellhage
Stortveitmarken parsellhage
Karmer+i+parsellhage
Karmer i parsellhage

Skjema