A A A

Ny Ruskenmodell i 2015

Ryddelag%5B1%5D

Alta kommune informerer om at Rusken-aksjonen endrer form i 2015. Formålet med Rusken-aksjon er å benytte ressurser på ute-/nærområder der det er behov og initiativ for dugnad.

Arranger et ryddelag og bidra til at ditt nabolag er et hyggelig nærområdet og samtidig få et lodd verdt kr 10 000,-.

Alta kommune oppfordrer alle til å bli med på dugnad for en ren natur. Meld på et ryddelag og si hvor du/dere vil rydde. Hvert registrerte ryddelag er med i trekning av premien på kr. 10 000,-.

Ved premiering: Alle foreninger, skoleklasser, idrettslag, grendelag og andre organisasjoner kan vinne premien. Eventuelle privatpersoner eller bedrifter som vinner må velge en eller flere lokale ideelle aktører å gi premien til.

Ryddedagen er onsdag 3. juni 2015. men det er også anledning til å avvikle dette i løpet av helgen/dagene i forveien etter avtale.

Rusken-avfall er ikke avfall fra husholdninger, men avfall som ligger ute langs kommunale veier, parker og andre kommunale anlegg. Godkjent Rusken-skjema betyr gratis innhenting av avfallssekk. Hver obs på at kun avfallssekker innhentes.

Hvordan gå frem -

1. Meld fra til Alta kommune hvem du/dere er og hvor det skal ryddes (påmelding torsdag 28.mai - tirsdag 2. juni).

2. Sekk og Rusken-skjema (loddet) utleveres på Alta rådhus, Korsfjord Handel, Coop Marked Talvik og Coop Kviby.

3. Etter endt rydding: Rusken-skjema settes fast i avfallssekk og plasseres på avtalt sted samme dag.

 

Distriktet

Samme ordning som sentral-Alta. Sekker og registrering av ryddelag meldes på samme sted.

Hakkstabben, Altnes og Kvalfjord

Alta kommunes Rusken-aksjon foregår her samtidig med vårryddedagen til Vefas IKS i uke 23. Husk å melde på ryddelag også her.

PREMIE

Trekning av premien annonseres på Alta kommunes hjemmeside etter endt Rusken-aksjon med artikkel og bilde av ryddet området.

Har du spørsmål - kontakt Alta kommune på rådhuset eller telefon 78 45 50 00.

 

Skjema