A A A

Ny plan og bygningslov - byggesaksdelen

byggetegning
Fra 1. juli trer de nye reglene i byggesaksdelen av plbl. i kraft.

Hele plan- og bygningsloven er blitt endret fra 1985-loven til lov av 27.06.2008 nr. 71. Ny plandel trådte i kraft 01.07.09, mens byggesaksdelen trer i kraft 01.07.2010, med tilhørende forskrifter SAK og TEK.
Søknadssystemet er gjort om til søknad med ansvarlig foretak, og søknad uten ansvarlig foretak. Sistnevnte er det som i dag heter melding. Enkle tiltak blir gjort om til en tidsfristregel, og fortsetter dermed som før. 

Informasjon om de nye reglene finner du her.

Spørsmål og svar

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema