A A A

Ny leder for Servicesenteret.

informasjon
Bjørn Conrad Berg tiltrer 13 juli stillingen som ny leder for Servicesenteret.

Bjørn Conrad kommer fra Posten hvor han har hatt sitt virke de siste 25 år. 
Alta kommune ønsker han velkommen til oss! 

Skjema