A A A

Ny landbruksplan for Alta kommune

Mathisg%C3%A5rd-torden
Det er sendt ut en spørreundersøkelse til alle gårdbrukerne i kommunen. Besvarelsene vil være innspill til utarbeidelse av en ny landbruksplan.

Landbruket er en viktig og sentral næring for Alta kommune. Det er behov for å ha en oppdatert landbruksplan, som vil være et utgangspunkt for kommunens engasjement i forhold til næringen.

Utviklingen i landbruket har gått mot stadig færre og større bruk. Siden den første landbruksplanen ble utarbeidet i 1996 er antallet bruk redusert med 43 %, fra 178 bruk i 1996 til 101 bruk i 2010. Gjennomsnittsalderen på gårdbrukerne er høyere enn noen gang tidligere, og er nå på 50 år.
 
Det er en forutsetning med god dialog med næringen selv, for å kunne utarbeide en landbruksplan med mål om å videreutvikle landbruket. 
 
Tema som gårdbrukerne spørres om gjelder bl.a. egen interesse for drift, arealutfordringer, avløsningsmuligheter, tilleggsnæringer og holdninger til skogens ressurser. Spørreundersøkelsen inneholder også det vesentlige spørsmålet om gårdbrukeren vil anbefale egne barn å starte som gårdbruker.  

Skjema