A A A

Ny kreftkoordinator i Alta kommune

Silvia

Alta kommune har ansatt Silvia Boasso som kreftkoordinator med kontor på Alta helsesenter. Stillingen er et vikariat

Kreftkoordinatoren skal sammen med annet helsepersonell bidra til at kreftrammede får god oppfølging i en krevende livssituasjon. Pasienter og pårørende, fastleger og annet helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinatoren.

 Hovedoppgavene i denne stillingen er:

  • Gi råd og veiledning til pasienter og pårørende. Det kan være i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • Sørge for koordinering av kreftarbeidet i kommunen
  • Samkjøre tiltak og tjenester
  • Samarbeide med annet helsepersonell i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
  • Skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet for pasienten
  • Ha oversikt over hvilke instanser pasienten kan henvende seg til for å få opplysninger om relevante tilbud, rettigheter og muligheter
  • Samarbeide med Kreftforeningens ulike pasientgrupper, det regionale kontoret i Tromsø og Vardesenteret på UNN
  • Drive med generell opplysningsvirksomhet 
Det skal være et åpent tilbud for de som har behov for en samtale om deres situasjon.
For noen kan det være behov for et møte, mens andre vil ønske oppfølging over lengre tid.
 
Kontaktinformasjon:
Hvem:       Kreftkoordinator Silvia Boasso
Telefon:     mob: 91526477 (08 - 16)
E- post:     silvia.boasso@alta.kommune.no
Kontor:      Alta helsesenter, 2. etasje. Bruk hovedinngangen på Alta helsesenter
 

Informasjon fra Kreftforeningen

Skjema