Hun er ansatt i Helse og Sosial, og vil blant annet få i oppdrag å veilede ansatte og  brukere innen virksomhet Psykisk Helse.  

Charlen var ferdig utdannet psykolog våren 2021, og har flere års erfaring som sykepleier både i Alta og mens hun studerte i Tromsø.

Jeg gleder meg ordentlig til å komme i gang, og må bruke den første tida til å bli kjent med kollegaer og systemet jeg skal jobbe i, sier Charlen.

Vi ønsker henne lykke til!