A A A

Ny forskrift om skolemønster

elever

Vedtatt av Alta kommunestyre 23.05.17 sak 37/17. Forskriften gjelder fra 01.08.17

Med hjemmel i opplæringslovens §8-1 har Alta kommunestyre vedtatt «Forskrift om skolemønster i Alta kommune».

Denne forskrift erstatter forskrift om skolemønster vedtatt 29.05.12

Les hele forskriften her

Skjema