A A A

Ny fastlegeliste åpnet

Stetoskop

Lege Thea Wikesland Flaen har startet i den nyopprettede hjemmelen på Sentrum legepraksis.

Sentrum legepraksis er lokalisert på Alta Sentrum, i samme bygg som Møbelringen. Inntil 900 personer kan stå på hennes fastlegeliste. Listen er nå åpen for de som har behov for fastlege. Man må selv logge seg inn og bytte fastlege/få fastlege gjennom det nasjonale systemet.  

Logg på her for å bytte fastlege

Skjema