A A A

Ny årstid!

river-3236764_640

Informasjon om NVE's vårflomanalyse og fortsatt betydelig snøskredfare

Vi er i overgangen til vår med nye flotte naturopplevelser. Nedenfor følger informasjon om NVE’s vårflomanalyse og varsling fra varsom.no om fortsatt snøskredfare.

På grunn av årets snømengder er det pr i dag fortsatt betydelig snøskredfare og større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom.

NVE melder at det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom blant annet i Finnmark, spesielt for vassdrag som drenerer Finnmarksvidda, men også flere steder på ytre strøk. Se analyse/varsel i egne linker:
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/nves-varflomanalyse-utarbeidet-9-april-2018/
 
http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Vest-Finnmark/


Alta kommune arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap for å sikre befolkningens trygghet. Dette kan vi alle bidra med ved å redusere risiko, som ved ras/flomfare, å være oppmerksom ved ferdsel som kan utløse fare og unngå situasjoner som utfordrer sikkerheten.

Skjema