A A A

NVE varsler om STOR snøskredfare i Vest Finnmark på lørdag - oppdatering

faregradsskala-2018

Faregrad 4 - STOR

Varsel om varmegrader og stor snøskredfare.

Alta kommune er i beredskap og oppfordrer folk følge NVEs ferdselsråd for friluftsliv.

  • Ferdsel i skredterreng anbefales ikke.
  • Skred som løsner av seg selv forventes.
  • Unngå løsne- og utløpsområder

Alta kommune arbeider systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap for å sikre befolkningens trygghet. Dette kan vi alle bidra med ved å redusere risiko, som ved snøskred, å være oppmerksom ved ferdsel som kan utløse fare og unngå situasjoner som utfordrer sikkerheten.

Stor snøskredfare for region Vest-Finnmark
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Vest-Finnmark

Se oversikt over alle varslene på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/

 

faregradsskala-2018.jpg

Skjema