A A A

Norske Kvinners Sanitetsforening - Veiledningssenter for pårørende

Mennesker%26nbsp%3Bsiluett

NKS veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige.

Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge AS (VeNN) fikk i 2016 Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris for sin innsats for lavterskeltilbud til pårørende til rusavhengige

Veiledning Nord- Norge:

Bodø: 468 55 262

Alta: 957 23 262

Mail: post.nnorge@veiledningssenter.no

Hjemmeside: http://veiledningssenter.no/nord-norge

 

Skjema