A A A

Norge.no - veiviser i det offentlige

norge.no
Norge.no er en nasjonal veiviser til offentlig informasjon og offentlige tjenester, og er en tjeneste fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Gjennom nettstedet Norge.no og svartjenesten deres hjelper de innbyggerne å finne fram i det offentlige.

Brukergruppen er ”folk flest” som trenger offentlig informasjon.
Vanlige spørsmål er hvor på nettet man finner skjema, elektroniske tjenester eller informasjon om et gitt tema, hvilken offentlig etat som kan hjelpe med en gitt problemstilling eller at brukeren trenger kontaktinformasjon til en offentlig etat.

Kontaktinformasjon
• Hjemmeside www.norge.no
• Grønt nummer 800 30 300
• Nettprat på www.norge.no
• E-post til info@norge.no

Les dokumentet Informasjon fra Norge.no

Skjema