A A A

Nordlysbadet er fortsatt stengt

Badeland

Nordlysbadet er stengt inntil videre på grunn av renovering

Sentrale myndigheter har gitt klarsignal for åpning av bade- og svømmeanlegg, etter visse regler.

 

Nordlysbadet åpner ikke enda!

 

Det ble satt i gang renovering av fliser i basseng da alt ble stengt ned 13.03. Dette er renovering av fliser som ikke ble byttet ut under renovering i 2017.
Renoveringen i Nordlysbadet var planlagt i skolens sommerferie 2020, men ble fremskyndet da vi stengte ned. Etter planen skal arbeidet med fliser være ferdigstilt medio juli.

 

Nordlysbadet kommer tilbake med eksakt dato for når det kan åpnes for publikum.

 

Kunder som har års-halvårskort, og abonnement- medlemskap i Nordlysbadet vil kompenseres i etterkant av stengtperioden.

 

Det kompenseres med forlengelse av varighet på kortene for års-halvårskort og med betalingsfrie måneder for kunder med abonnement.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Kjersti Syvertsen, kjhe@nordlysbadet.no, tlf 784 44880/477 51 895.

Skjema