A A A

Nordlys legesenter

Virksomhetsinformasjon

Nordlys legesenter åpnet 1.6.01 i forbindelse med oppstart av fastlegeordningen. Opprinnelig var det 5 fastleger tilknyttet senteret, 3 av disse jobber fremdeles her i dag

Legesenteret har nå tilknyttet 6 fastleger + 1 turnuslege. I tillegg har legesenteret avtale med UiT – Norges arktiske universitet om undervisning av medisinerstudenter.

Kontaktinformasjon

Nordlys Legesenter
Thomasbakkveien 12,
9513 Alta

Hjemmeside: www.nordlys-legesenter.no/

Tlf: 78 45 75 45

Telefontid alle hverdager  08.30-12.00 og fra 12.30-15.00

Ved livstruende sykdom eller skade – ring Alta legevakt på 116117 eller 113

Mer om Nordlys legesenter