A A A

Nei-takk til reklame

Neitakk+red
Ny markedsføringslov trådte i kraft 1. juni 2009.

Ny markedsføringslov trådte i kraft 1. juni 2009. Mange kommuner viste engasjement og var aktive under behandlingen av lovforslaget. Utfallet av saken ble at reservasjonsordningen mot uadressert reklame videreføres, og at det i tillegg innføres en ny, og separat, ordning for reservasjon mot gratis aviser.

Nå har Barne - og Likestillingsdepartementet utarbeidet en brosjyre med nye "Nei-takk" - klistrelapper som kan tas ut og settes direkte på postkasse eller inngangsdør. Brosjyren inneholder både praktisk informasjon og beskrivelse av hvordan den enkelte går frem for å reservere seg for henholdsvis uadressert reklame, gratis aviser og telefonsalg.

Brosjyre m. klistrelapper kan hentes ved servicesenteret

Hvordan reservere seg mot reklame

Lenke til brosjyre

 .

Neitakk

Skjema